Hyppää sisältöön

61Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen, ylläpito ja hoito

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Suunnitellaan ja rakennetaan pyöräliikenteen pääreitit pyöräliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti.

Pääreiteillä erotellaan jalankulku ja pyöräliikenne mahdollisuuksien mukaan ja suositaan yksisuuntaista

pyöräliikennettä mm. pyöräkaistoja, sekaliikennettä ja yksisuuntaisia pyöräteitä toteuttamalla. Pääreitit

tehdään ydinkeskustassa jalankulun ehdoilla.

Laaditaan pyöräteille ja muille pyöräreiteille kunnossapidon kriteeristö, jossa pyöräliikenteen pääreitit, kävelykadut ja

muut merkittävät reitit nostetaan tärkeimpään kunnossapitoluokkaan. Kunnossapidon toimintamenetelmiä kehitetään

kävely- ja pyöräilymyönteiseksi, kunnossapidon ajantasainen seuranta otetaan käyttöön, kunnossapitourakoiden

hankinnassa ja valvonnassa kehitetään bonus- ja sanktiomenetelmiä, väylien ja katukalusteiden korjaustarpeita

kerätään asukasyhteistyön avulla ja niihin reagoidaan nopeasti. Kehitetään yhteistyötä ELY-keskuksen, Väyläviraston

ja yksityisten tontinomistajien kanssa muiden kuin kaupungin ylläpitämien väylien ja alueiden osalta.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen, ylläpito ja hoito
(Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Ei ole arvioitu

Toimenpiteen luokka

Liikenne

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Olli Hirvonen

  Olli Hirvonen

  Kaupungininsinööri

  Kadut ja ympäristö

Tietoja päivitetty 22.04.2021